fbpx
  • Blog

Care este rolul unui psiholog?

Psihologul este un profesionist în sӑnӑtate mentalӑ, care te poate ajuta sӑ dobândeşti o perspectivӑ obiectivӑ asupra vieţii tale şi asupra situaţiilor limitatoare cu care te confrunţi, care pot genera distres şi care îţi pot afecta funcţionarea generalӑ în moduri dintre cele mai diferite.

Creierul, prin însӑşi natura sa, tinde sӑ se concentreze mai degrabӑ înspre negativ şi sӑ “decupeze” din realitate elementele care coincid cu aceastӑ orientare.

De cele mai multe ori reuşim în mod natural sӑ ne ajustӑm perspectiva distorsionatӑ şi sӑ avem vieţi echilibrate. Totuşi, atunci când stresul generat de presiunile societӑţii actuale se suprapune unui moment de vulnerabilitate psihicӑ, putem întâmpina situaţii greu de gestionat fӑrӑ ajutor extern.care este rolul unui psiholog

Prin intermediul unui psiholog putem învӑţa moduri alternative de gândire şi de comportament, mult mai adaptative în situaţiile cu care ne confruntӑm. Putem învӑţa sӑ ne transformӑm discursul interior într-unul mai raţional, sӑ ne recunoaştem emoţiile, sӑ le gestionӑm adecvat şi sӑ acţionam în moduri mult mai eficiente. Putem, cu alte cuvinte, sӑ redobândim controlul asupra vieţii noastre interioare, lucru care se va vedea cu siguranţӑ şi în exterior şi care se va traduce în relaţii mai armonioase cu cei din jur şi într-o viaţӑ mai împlinitӑ.

Problemele emoţionale pot fi extrem de diverse. Suntem de multe ori dominaţi de frici, de vinovӑţie, de o stimӑ de sine scӑzutӑ, de relaţii interpersonale dominate de conflicte şi de frustrӑri de tot felul. Putem simţi cӑ nu ne mai regӑsim sau cӑ nu ne mai putem bucura de viaţӑ. Când suferinţa emoţionalӑ este foarte puternicӑ sau de lungӑ duratӑ, ea se poate transforma în tulburӑri depresive, anxioase şi în alte probleme de naturӑ psihicӑ. Pentru a evita aceste consecinţe, este necesar sӑ apelӑm la ajutor specializat.

Psihologul are pregӑtirea profesionalӑ şi competenţele necesare sӑ identifice aceste probleme şi sӑ le abordeze în cadrul terapiei. Dupӑ faza iniţialӑ, cea a evaluӑrii, urmeazӑ aceea a intervenţiei propriu-zise, care este realizatӑ dupӑ protocoale standard, a cӑror eficienţӑ este demonstratӑ ştiinţific. De aceea mersul la psiholog este mult diferit de o simplӑ discuţie pe care ai putea-o avea cu un prieten apropiat. Terapia este un demers susţinut pentru schimbare, manifestat în cadrul unei relaţii securizante terapeut-pacient, în care sunt esenţiale implicarea şi asumarea în mod conştient a procesului.

Cred cu convingere cӑ este foarte important sӑ înţelegem mersul la psiholog ca fiind o practicӑ fireascӑ a oricӑrei persoane preocupate de starea sa de bine şi de echilibrul sӑu interior. Apelӑm la un psiholog pentru a ne descoperi limitӑrile şi pentru a le depӑşi, pentru a gӑsi soluţii la probleme şi pentru a ne putea atinge scopurile.

Cultivarea unei vieţi mentale echilibrate este esenţialӑ cu atât mai mult cu cât provocӑrile vieţii moderne devin din ce în ce mai complexe, iar noi nu suntem întotdeauna în mӑsurӑ sӑ gӑsim, de unii singuri, modalitӑţile cele mai adecvate de a le face faţӑ. Pentru cӑ ne datorӑm nouӑ înşine sӑ trӑim o viaţӑ împlinitӑ şi, de cele mai multe ori, depinde doar de noi sӑ facem aceastӑ alegere.


psiholog Monica Popa

Social media


Cabinet psiholog - Monica Popa © Toate drepturile rezervate

Continuînd navigarea pe acest site sunteți de acord cu faptul că folosește cookie-uri. Mai multe informații despre politica de cookie (click aici)